jueves, 25 de diciembre de 2014

KONTSUMISMOAK KONTSUMITZEN GAITU
Egun hauetan hurbiltzen ari zaigu kontsumismo basati eta gogorrena daukan garaia, urte osoan egiten duten arren, orain inoiz baino gehiago mezu anitzekin bonbardatuko gaituzte era masibo batetan. Mezu hauen xedea gizartea kontsumismo basatira bultzatzea baino ez da, telebistan, irratian, kaleetan, egunkarietan, etxeko postetan, aldizkarietan… edozein lekutan topa dezakegu beharrizan faltsu gehiago sorrarazi nahi duen publizitatea. Gure bizitzak gehiago merkantilizatu nahi dituzte.

Eta hau guztia Ezkerraldeak txirotasun, langabezi eta prekarietate maila jasanezinak pairatzen ari den bitartean gertatzen ari da, bada, 21.500 pertsona langabezian daude (biztanleri aktiboaren %23a), eta familien heren bat baino gehiagok txirotasun egoerak edo hilabetea amaitzeko arazoak pairatzen dituzte. Barakaldok, ibaiertz honen herria izanik, Ezkerraldeko beste herriak bezala kapitalismo globalaren krisi sistemiko hau sufritzen du non gazteriari parterik okerrena dagokio.

Orain dela urte batzuk Barakaldok herri industrial bat izatetik zerbitzuen herri bat izaterako ibilbidea hasi egin zuen, bere garapen propioa ziurtatzen duen ekonomia oinarri bat izan gabe. Eraberritze honek, hiri moderno lez bizitza sozialaren sektorizazioa hainbat esparrutan ekarri egin digu (aisialdia, kultura, kontsumoa, etab). Egitura komertzial erraldoien eraikitzeak (Megapark, Park Avenue, BEC) komertzio txikiaren eta auzoetako bizitzaren desagerpen progresiboa baino ez du ekarri. Gure bizitzaren parte bat euren merkatuen parte bilakatuz, gure bizitzak merkantilizatuz.

Eraberritze prozesu honek multinazionalei, enpresari handiei eta politikoei baino ez die onurarik ekarri, eta Barakaldo herriak, bestalde, onurak jaso ez ezik, garesti ordaintzen ari da. Barakaldoko langile klaseak bere lurraren expolioa eta bere lan eskubideen lapurreta pairatu behar izan du. Honatx kontsumo kapitalista eta esplotatzaile eredu honen inposaketak sorturiko ondorioak:


 • Lan prekarietatea bere forma ezberdinetan (lan prekarioa, soldata baxuak, zabor kontratuak, ordutegiz kanpoko orduak, ERE-ak, sindikatuak dauden langileei jarraipenak eta abar) eguneroko ogia da lana daukaten "zortedunentzat". Egoera hau are latzagoa da gazteri eta emakumeentzat.
 • Emakumea kolpatuena suertatzen da berriz ere, bera bada baldintza prekarioenak daukana, eta bere irudia erakartzaile sexual gisa erabilita genero rolak mantentzen duen publizitatean. Euren propaganda ideologikoan nora jardun eta zer erosi behar dugun esaten digute sozialki onartuak izan gaitezen
 • Eremu komertzial hauek ingurugiroa erabat suntsitu eta suntsitzen dute, baliabide naturalak esplotatuz eta kutsatuz kontsumismo basatiaren mesedetan, eta horren adibiderik argiena Zuloko-Ibarretan zegoen paduran topa dezakezu, gaur egun porlanez erabat estalita dagoena.
 • Gure kultura eta aisialdia pribatizatzen dituzte, kontsumo elementuak izatera pasatzen dira, eta horren ondorioz, gure hizkuntza, tradizioak eta kultura galtzen ditugu, gure identitate nazionala galduz, azken finean, kultura eta aisialdi inperialistaren inposaketaren bitartez.

 • Honetaz gain, ezin dugu ahaztu gure gizarte eredua neokolonialismoaren bitartez elikatzen dela, hau da, hegoaldeko herrien lapurreta eta opresioaren bertsio berriaren bitartez.

Orain beste kontu batekin datoz, Barakaldon ireki nahi duten Merkadona berria, beste eremu komertzial bat. Berriz ere betiko gezurrekin datoz: lan postuak sortuko dituztela, supermerkatuaren kalitatea, etab; baina ez dute epe ertain eta luzean sortuko dituen ondorioez hitz egiten, komertzio txikiak asko sufrituko du, bere lan postuak murriztuz edo definitiboki ixten, eta langileek lanpostuen prekarizazioa eta beren eskubideen murrizketak pairatuko dituzte. Beraz, Merkadonaz kontatzen diguten guztia gezurra da, euren produktuak ez baitira kalitatezkoak ezta prezio baxukoak, zeren eta Merkadonak diru asko inbertitzen duen bere jarduera gaiztoak ezkutatzeko. Honetaz gain, Merkadonak lan bajak, grebak, langile sindikatuak, eta abarrak gogor zigortzen ditu, hain zuzen ere, langileen eskubide duinak.

Juan Roig-ek, Merkadonako presidenteak, Audientzia Nazionalean deklaratu egin zuen Barcenas-en “paperengatik”, Alderdi Popularraren ustezko kontu ezkutua. Paper horiek Merkadonako burua seinalatzen dute eta Supermerkatu kate honek  PP-ri dohaintzak egin diola diote. Enpresa Familiarraren Institutuaren presidente gisa, hainbatetan exijitu izan ditu hurrengo lan erreformak:


 • Lan merkatuaren malgutasunaren beharra.

 • Kaleratzearen kostuaren murrizketa.

 • Erretiroaren atzerapena 67 urtera.

 • Aste barruan dauden jai egunen aldaketa astelehenetara zubiak saihetsi nahian.

 • Soldata igoeraren desbinkulazioa KPIren igoeratik.

Horregatik, beste behin ere, Barakaldoko Gazte Asanbladak euren gezurrak eraisten ditugu kontsumo arduratsu baten mesedetan. Komertzio txikiaren sustapena, eta proiektu hauen oposaketa, hau da, EZ borobil bat Merkadonari helaraztea. Kontziente gara hainbat kontraesanetan jausiko garela euren sistema kapitalistaren barnean bizi garelako, baino izan behar gara kontziente zer, zenbat eta non kontsumitzen dugun. Kontsumo arduratsu bat sustatu behar dugu, kontsumo alternatiboko sareak eratuz, langile klase bezala gure eskubideak borrokatuz, eta gazteriaren kritikotasuna eta antolakuntza bultzatuz.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!

__________________________________________________________________________________EL CONSUMISMO NOS CONSUME


En estas fechas en las cuales se nos acerca la época de consumismo más duro y salvaje, y a pesar de que lo hacen durante todo el año, ahora más que nunca nos bombardean con diferentes mensajes. El objetivo de dichos mensajes no es otro que el que consumamos de manera desorbitada, en la televisión, la radio, las calles, periódicos y revistas, buzón de casa... encontraremos publicidad en cualquier lugar, intentando crear más falsas necesidades. En definitiva, querrán mercantilizar todavía más nuestras vidas.

Todo esto ocurre mientras que Ezkerraldea sufre unos niveles de pobreza, paro y precariedad insostenibles, ya son 21.500 personas las que están en paro, el 23% de la población activa, y más de un tercio de las familias padecen situaciones de pobreza o dificultades para llegar a fin de mes. Barakaldo, como pueblo de esta margen, sufre al igual que sus vecinos las consecuencias de otra crisis sistémica del capitalismo global en la que l@s joven@s acarreamos los mayores índices y porcentajes.

Desde hace años Barakaldo ha venido sufriendo una remodelación, pasando de ser un pueblo industrial hasta convertirse en lo que es ahora, un pueblo del sector servicios sin una economía base que garantice desarrollo del mismo. Esta reconversión hacia una ciudad moderna nos ha traído la sectorización de la vida social en diferentes espacios (ocio, cultura, consumo…) y para ello, nos han construido grandes superficies comerciales (Megapark, Park Avenue, BEC), que no han hecho más que condenar al pequeño comercio a su extinción y acabar con la vida social en el pueblo. Trasladando una parte de nuestra vida, a sus centros comerciales, mercantilizando así nuestra vida. 

Este plan de reconversión solo ha traído beneficios a multinacionales, grandes empresarios y políticos. Quedando para el pueblo barakaldés el expolio de su tierra y el robo de sus derechos como clase trabajadora. A continuación se recogen las consecuencias de la imposición de este modelo de consumo capitalista, depredador y explotador:
 • La precariedad laboral en sus distintas formas (trabajo precario, salarios de miseria, contratos basura, horas extra, EREs, persecución al afiliamiento sindical…) es el pan de cada día de l@s "afortunad@s" que tienen empleo. Esta insoportable situación empeora en el caso de la juventud y de las mujeres.
 • La mujer es utilizada como reclamo sexual por una publicidad que perpetúa los roles de género. Mediante su propaganda ideológica nos dicen cómo debemos comportarnos y qué debemos comprar para ser socialmente aceptadas.
 • La ecología ha sido aniquilada, el humedal en el cual se asienta el BEC y el Megapark es historia, demostrándose que los recursos naturales son explotados y contaminados en beneficio de un consumismo atroz.
 • Nuestra cultura y ocio son privatizados, pasan a ser bienes de consumo. Mediante el intrusismo de un ocio y cultura imperialistas perdemos nuestras tradiciones, cultura y lengua, nuestra identidad nacional en definitiva.
 • Aunque no lo suframos en nuestras carnes, no hay que olvidar que el modelo de sociedad implantado en nuestra región se sustenta mediante el neocolonialismo, una versión 2.0 del robo y sometimiento a los pueblos del sur del hemisferio.
Ahora nos vienen con otro cuento, el nuevo Mercadona que quieren abrir en Barakaldo, otra superficie comercial más. Una vez más nos vuelven a vender la moto, creación de puestos de trabajo, la calidad de la marca… pero no hablan de las consecuencias a medio y a largo plazo, ya que el pequeño comercio sufrirá con creces recortando en sus puestos de trabajo o cerrando definitivamente, l@s trabajador@s sufrirán la precarización del empleo y los recortes en sus derechos. Todo publicidad engañosa, nos venden los productos del Mercadona como garantes de calidad y a precios bajos, dado que Mercadona invierte mucho dinero en lavar su imagen y ocultar sus malas prácticas, cuando en muchos casos los precios son mayores y los productos de peor calidad. Por otra parte, Mercadona persigue las bajas laborales, las huelgas, a l@s emplead@s sindicad@s… los derechos laborales de los trabajador@s en definitiva.

Tampoco hay que olvidar que Juan Roig, presidente de Mercadona, compareció en la Audiencia Nacional por los ‘papeles’ de Bárcenas, la presunta contabilidad B del Partido Popular. Unos papeles que señalan al magnate de los supermercados y apuntan a supuestas donaciones de Mercadona al PP. Como presidente del Instituto de la Empresa Familiar, este explotador de primera ha exigido reiteradamente las siguientes reformas laborales:

 • La necesaria flexibilización del mercado laboral.
 • La reducción del coste del despido.
 • El retraso de la edad de jubilación a los 67 años.
 • El traslado de los festivos entre semana a los lunes a fin de evitar los puentes.
 • La desvinculación de la subida salarial al aumento del IPC.
Por eso, una vez más, la Asamblea de Jóvenes de Barakaldo desmontamos sus mentiras en aras de un consumo responsable. Hay que impulsar el pequeño comercio y oponerse a estos proyectos, hay que decirle NO al nuevo Mercadona. Seguramente, en nuestro día a día entraremos en una y mil contradicciones, ya que vivimos bajo su sistema capitalista que nos ata, pero hay que ser consciente de qué se consume, cuánto se consume y a quién se está consumiendo. Es nuestro deber el fomentar un consumo responsable, creando redes de consumo alternativo, luchando por nuestros derechos como clase trabajadora, promoviendo la criticidad y la organización juvenil.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!


 

lunes, 22 de diciembre de 2014

HITZALDIA: ESTATU SOZIALISTA ETA EKONOMIA ERAIKUNTZA

Aste honetako antiostiralean, estatu sozialistak eta ekonomia eraikuntza aztergai izango dugu.
1- Analisi historikoa.
2- Nola izan beharko litzateke etorkizuneko Euskal Errepublika Sozialista?

domingo, 14 de diciembre de 2014

Eguzkiren proposamena Bizkairako Hiri Hondakin Solidoen bilketa eta tratamenduari buruz.Propuesta de Eguzki para Bizkaia sobre la recogida y tratamiento de Residuos Solidos Urbanos

SARRERAAzken urteotan hondakinen eztabaidak indar handia eta ustekabekoa hartu du. Asko hitz egin da hiri hondakinak nola jaso eta nola tratatu behar diren.
Gipuzkoako Foru Aldundia arazo honi irtenbide ahalik eta ekologikoena bilatzen ahalegindu da, eta aurrez aurre topatu ditu errauskailuaren aldeko alderdi politiko eta lobby ekonomikoak. Zalaparta horren ondorioz, Gipuzkoatik kanpora ere hondakinei buruz berbetan hasi gara. Eta zaborrarekin arazo bat dugula konturatu gara.
Gipuzkoako Aldundiaren proposamenaren kontra egiten duten alderdi politikoek Bizkaian errauskailuan oinarritzen dute hondakinen tratamentua. Eredu guztiz antiekologikoa da, xahutzailea, osasunerako kaltegarria eta gainera ekonomikoki defizitarioa, diru laguntza publikoetatik bizi dena.
Errausketaren eredu hau zirkulu kaltegarri bat da: erretzeko materialak behar dituenez, birziklatzeko politika ausartak oztopatzen ditu.
Bizkaiko Zabalgarbi erraustegia Alonsotegin kokatzen da. Handik ateratzen diren errauts toxikoak Zorrotza auzo bilbotarrean tratatzen dira, eta gero handik Bizkaiko zabortegietara eroaten dira. Azpimarratu beharra dago errauskailutik urtero ateratzen diren 45.000 tona eskoria eta errautsek Bizkaiko zabortegietan amaitzen dutela.... INTRODUCCIÓN


En los últimos años en Euskal Herria ha cobrado una fuerza inusitada e imprevista el debate sobre el tratamiento que damos a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los posibles modelos a seguir.


El intento de la Diputación de Gipuzkoa de dar una salida lo más ecológica posible a esta problemática se ha encontrado con la oposición feroz de partidos políticos y sectores económicos interesados en mantener el modelo incinerador. Esta labor de obstaculización ha provocado  indirectamente que el debate salte las fronteras de Gipuzkoa y empecemos a hablar más intensamente de lo que tenemos en la casa de cada cual.


En Bizkaia esos mismos partidos políticos mantienen una política de gestión centrada en la incineración; un modelo brutalmente antiecológico, despilfarrador, perjudicial para la salud de las poblaciones circundantes e incluso deficitario económicamente sin las imprescindibles subvenciones públicas.


Un modelo incinerador que como pescadilla que se muerde la cola necesita cantidades ingentes de basuras que quemar y por lo tanto se erige como un gran obstáculo para aplicar políticas eficaces de reutilización y reciclaje.

Por lo que respecta a Bizkaia el citado modelo incinerador se estructura alrededor de la planta incineradora de Zabalgarbi en Alonsotegi. Completado con el centro de tratamiento de sus cenizas en el barrio bilbaíno de Zorrotza desde donde se distribuyen a diferentes vertederos de Bizkaia, entre ellas el de Artigas. Hay que remarcar que más de 45.000 toneladas de escorias y cenizas procedentes de la incineración acaban en estos vertederos de Bizkaia todos los años. 

http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2014/12/eguzkiren-proposamena-bizkairako-hiri.html 

lunes, 8 de diciembre de 2014

Hitzaldia: Ukrainaren egoera eta sortutako Herri Errepubliken egoera

Ostiral honetan Antiostiralak-en Ukrainaren egoera eta bertan sortutako herri errepubliken mahai-ingurua izango dugu. Bertan egondako brigadista bat eta EH-Donbass kolektiboko kide bat etorriko dira lehen eskuko informazioarekin, guztion artean ahalik eta eztabaida interesgarriena egin dezagun.