jueves, 25 de diciembre de 2014

KONTSUMISMOAK KONTSUMITZEN GAITU
Egun hauetan hurbiltzen ari zaigu kontsumismo basati eta gogorrena daukan garaia, urte osoan egiten duten arren, orain inoiz baino gehiago mezu anitzekin bonbardatuko gaituzte era masibo batetan. Mezu hauen xedea gizartea kontsumismo basatira bultzatzea baino ez da, telebistan, irratian, kaleetan, egunkarietan, etxeko postetan, aldizkarietan… edozein lekutan topa dezakegu beharrizan faltsu gehiago sorrarazi nahi duen publizitatea. Gure bizitzak gehiago merkantilizatu nahi dituzte.

Eta hau guztia Ezkerraldeak txirotasun, langabezi eta prekarietate maila jasanezinak pairatzen ari den bitartean gertatzen ari da, bada, 21.500 pertsona langabezian daude (biztanleri aktiboaren %23a), eta familien heren bat baino gehiagok txirotasun egoerak edo hilabetea amaitzeko arazoak pairatzen dituzte. Barakaldok, ibaiertz honen herria izanik, Ezkerraldeko beste herriak bezala kapitalismo globalaren krisi sistemiko hau sufritzen du non gazteriari parterik okerrena dagokio.

Orain dela urte batzuk Barakaldok herri industrial bat izatetik zerbitzuen herri bat izaterako ibilbidea hasi egin zuen, bere garapen propioa ziurtatzen duen ekonomia oinarri bat izan gabe. Eraberritze honek, hiri moderno lez bizitza sozialaren sektorizazioa hainbat esparrutan ekarri egin digu (aisialdia, kultura, kontsumoa, etab). Egitura komertzial erraldoien eraikitzeak (Megapark, Park Avenue, BEC) komertzio txikiaren eta auzoetako bizitzaren desagerpen progresiboa baino ez du ekarri. Gure bizitzaren parte bat euren merkatuen parte bilakatuz, gure bizitzak merkantilizatuz.

Eraberritze prozesu honek multinazionalei, enpresari handiei eta politikoei baino ez die onurarik ekarri, eta Barakaldo herriak, bestalde, onurak jaso ez ezik, garesti ordaintzen ari da. Barakaldoko langile klaseak bere lurraren expolioa eta bere lan eskubideen lapurreta pairatu behar izan du. Honatx kontsumo kapitalista eta esplotatzaile eredu honen inposaketak sorturiko ondorioak:


 • Lan prekarietatea bere forma ezberdinetan (lan prekarioa, soldata baxuak, zabor kontratuak, ordutegiz kanpoko orduak, ERE-ak, sindikatuak dauden langileei jarraipenak eta abar) eguneroko ogia da lana daukaten "zortedunentzat". Egoera hau are latzagoa da gazteri eta emakumeentzat.
 • Emakumea kolpatuena suertatzen da berriz ere, bera bada baldintza prekarioenak daukana, eta bere irudia erakartzaile sexual gisa erabilita genero rolak mantentzen duen publizitatean. Euren propaganda ideologikoan nora jardun eta zer erosi behar dugun esaten digute sozialki onartuak izan gaitezen
 • Eremu komertzial hauek ingurugiroa erabat suntsitu eta suntsitzen dute, baliabide naturalak esplotatuz eta kutsatuz kontsumismo basatiaren mesedetan, eta horren adibiderik argiena Zuloko-Ibarretan zegoen paduran topa dezakezu, gaur egun porlanez erabat estalita dagoena.
 • Gure kultura eta aisialdia pribatizatzen dituzte, kontsumo elementuak izatera pasatzen dira, eta horren ondorioz, gure hizkuntza, tradizioak eta kultura galtzen ditugu, gure identitate nazionala galduz, azken finean, kultura eta aisialdi inperialistaren inposaketaren bitartez.

 • Honetaz gain, ezin dugu ahaztu gure gizarte eredua neokolonialismoaren bitartez elikatzen dela, hau da, hegoaldeko herrien lapurreta eta opresioaren bertsio berriaren bitartez.

Orain beste kontu batekin datoz, Barakaldon ireki nahi duten Merkadona berria, beste eremu komertzial bat. Berriz ere betiko gezurrekin datoz: lan postuak sortuko dituztela, supermerkatuaren kalitatea, etab; baina ez dute epe ertain eta luzean sortuko dituen ondorioez hitz egiten, komertzio txikiak asko sufrituko du, bere lan postuak murriztuz edo definitiboki ixten, eta langileek lanpostuen prekarizazioa eta beren eskubideen murrizketak pairatuko dituzte. Beraz, Merkadonaz kontatzen diguten guztia gezurra da, euren produktuak ez baitira kalitatezkoak ezta prezio baxukoak, zeren eta Merkadonak diru asko inbertitzen duen bere jarduera gaiztoak ezkutatzeko. Honetaz gain, Merkadonak lan bajak, grebak, langile sindikatuak, eta abarrak gogor zigortzen ditu, hain zuzen ere, langileen eskubide duinak.

Juan Roig-ek, Merkadonako presidenteak, Audientzia Nazionalean deklaratu egin zuen Barcenas-en “paperengatik”, Alderdi Popularraren ustezko kontu ezkutua. Paper horiek Merkadonako burua seinalatzen dute eta Supermerkatu kate honek  PP-ri dohaintzak egin diola diote. Enpresa Familiarraren Institutuaren presidente gisa, hainbatetan exijitu izan ditu hurrengo lan erreformak:


 • Lan merkatuaren malgutasunaren beharra.

 • Kaleratzearen kostuaren murrizketa.

 • Erretiroaren atzerapena 67 urtera.

 • Aste barruan dauden jai egunen aldaketa astelehenetara zubiak saihetsi nahian.

 • Soldata igoeraren desbinkulazioa KPIren igoeratik.

Horregatik, beste behin ere, Barakaldoko Gazte Asanbladak euren gezurrak eraisten ditugu kontsumo arduratsu baten mesedetan. Komertzio txikiaren sustapena, eta proiektu hauen oposaketa, hau da, EZ borobil bat Merkadonari helaraztea. Kontziente gara hainbat kontraesanetan jausiko garela euren sistema kapitalistaren barnean bizi garelako, baino izan behar gara kontziente zer, zenbat eta non kontsumitzen dugun. Kontsumo arduratsu bat sustatu behar dugu, kontsumo alternatiboko sareak eratuz, langile klase bezala gure eskubideak borrokatuz, eta gazteriaren kritikotasuna eta antolakuntza bultzatuz.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!

__________________________________________________________________________________EL CONSUMISMO NOS CONSUME


En estas fechas en las cuales se nos acerca la época de consumismo más duro y salvaje, y a pesar de que lo hacen durante todo el año, ahora más que nunca nos bombardean con diferentes mensajes. El objetivo de dichos mensajes no es otro que el que consumamos de manera desorbitada, en la televisión, la radio, las calles, periódicos y revistas, buzón de casa... encontraremos publicidad en cualquier lugar, intentando crear más falsas necesidades. En definitiva, querrán mercantilizar todavía más nuestras vidas.

Todo esto ocurre mientras que Ezkerraldea sufre unos niveles de pobreza, paro y precariedad insostenibles, ya son 21.500 personas las que están en paro, el 23% de la población activa, y más de un tercio de las familias padecen situaciones de pobreza o dificultades para llegar a fin de mes. Barakaldo, como pueblo de esta margen, sufre al igual que sus vecinos las consecuencias de otra crisis sistémica del capitalismo global en la que l@s joven@s acarreamos los mayores índices y porcentajes.

Desde hace años Barakaldo ha venido sufriendo una remodelación, pasando de ser un pueblo industrial hasta convertirse en lo que es ahora, un pueblo del sector servicios sin una economía base que garantice desarrollo del mismo. Esta reconversión hacia una ciudad moderna nos ha traído la sectorización de la vida social en diferentes espacios (ocio, cultura, consumo…) y para ello, nos han construido grandes superficies comerciales (Megapark, Park Avenue, BEC), que no han hecho más que condenar al pequeño comercio a su extinción y acabar con la vida social en el pueblo. Trasladando una parte de nuestra vida, a sus centros comerciales, mercantilizando así nuestra vida. 

Este plan de reconversión solo ha traído beneficios a multinacionales, grandes empresarios y políticos. Quedando para el pueblo barakaldés el expolio de su tierra y el robo de sus derechos como clase trabajadora. A continuación se recogen las consecuencias de la imposición de este modelo de consumo capitalista, depredador y explotador:
 • La precariedad laboral en sus distintas formas (trabajo precario, salarios de miseria, contratos basura, horas extra, EREs, persecución al afiliamiento sindical…) es el pan de cada día de l@s "afortunad@s" que tienen empleo. Esta insoportable situación empeora en el caso de la juventud y de las mujeres.
 • La mujer es utilizada como reclamo sexual por una publicidad que perpetúa los roles de género. Mediante su propaganda ideológica nos dicen cómo debemos comportarnos y qué debemos comprar para ser socialmente aceptadas.
 • La ecología ha sido aniquilada, el humedal en el cual se asienta el BEC y el Megapark es historia, demostrándose que los recursos naturales son explotados y contaminados en beneficio de un consumismo atroz.
 • Nuestra cultura y ocio son privatizados, pasan a ser bienes de consumo. Mediante el intrusismo de un ocio y cultura imperialistas perdemos nuestras tradiciones, cultura y lengua, nuestra identidad nacional en definitiva.
 • Aunque no lo suframos en nuestras carnes, no hay que olvidar que el modelo de sociedad implantado en nuestra región se sustenta mediante el neocolonialismo, una versión 2.0 del robo y sometimiento a los pueblos del sur del hemisferio.
Ahora nos vienen con otro cuento, el nuevo Mercadona que quieren abrir en Barakaldo, otra superficie comercial más. Una vez más nos vuelven a vender la moto, creación de puestos de trabajo, la calidad de la marca… pero no hablan de las consecuencias a medio y a largo plazo, ya que el pequeño comercio sufrirá con creces recortando en sus puestos de trabajo o cerrando definitivamente, l@s trabajador@s sufrirán la precarización del empleo y los recortes en sus derechos. Todo publicidad engañosa, nos venden los productos del Mercadona como garantes de calidad y a precios bajos, dado que Mercadona invierte mucho dinero en lavar su imagen y ocultar sus malas prácticas, cuando en muchos casos los precios son mayores y los productos de peor calidad. Por otra parte, Mercadona persigue las bajas laborales, las huelgas, a l@s emplead@s sindicad@s… los derechos laborales de los trabajador@s en definitiva.

Tampoco hay que olvidar que Juan Roig, presidente de Mercadona, compareció en la Audiencia Nacional por los ‘papeles’ de Bárcenas, la presunta contabilidad B del Partido Popular. Unos papeles que señalan al magnate de los supermercados y apuntan a supuestas donaciones de Mercadona al PP. Como presidente del Instituto de la Empresa Familiar, este explotador de primera ha exigido reiteradamente las siguientes reformas laborales:

 • La necesaria flexibilización del mercado laboral.
 • La reducción del coste del despido.
 • El retraso de la edad de jubilación a los 67 años.
 • El traslado de los festivos entre semana a los lunes a fin de evitar los puentes.
 • La desvinculación de la subida salarial al aumento del IPC.
Por eso, una vez más, la Asamblea de Jóvenes de Barakaldo desmontamos sus mentiras en aras de un consumo responsable. Hay que impulsar el pequeño comercio y oponerse a estos proyectos, hay que decirle NO al nuevo Mercadona. Seguramente, en nuestro día a día entraremos en una y mil contradicciones, ya que vivimos bajo su sistema capitalista que nos ata, pero hay que ser consciente de qué se consume, cuánto se consume y a quién se está consumiendo. Es nuestro deber el fomentar un consumo responsable, creando redes de consumo alternativo, luchando por nuestros derechos como clase trabajadora, promoviendo la criticidad y la organización juvenil.

KAPITALISMOA SUNTSITU!!

BULTZA GAZTE ANTOLAKUNTZA!!


 

lunes, 22 de diciembre de 2014

HITZALDIA: ESTATU SOZIALISTA ETA EKONOMIA ERAIKUNTZA

Aste honetako antiostiralean, estatu sozialistak eta ekonomia eraikuntza aztergai izango dugu.
1- Analisi historikoa.
2- Nola izan beharko litzateke etorkizuneko Euskal Errepublika Sozialista?

domingo, 14 de diciembre de 2014

Eguzkiren proposamena Bizkairako Hiri Hondakin Solidoen bilketa eta tratamenduari buruz.Propuesta de Eguzki para Bizkaia sobre la recogida y tratamiento de Residuos Solidos Urbanos

SARRERAAzken urteotan hondakinen eztabaidak indar handia eta ustekabekoa hartu du. Asko hitz egin da hiri hondakinak nola jaso eta nola tratatu behar diren.
Gipuzkoako Foru Aldundia arazo honi irtenbide ahalik eta ekologikoena bilatzen ahalegindu da, eta aurrez aurre topatu ditu errauskailuaren aldeko alderdi politiko eta lobby ekonomikoak. Zalaparta horren ondorioz, Gipuzkoatik kanpora ere hondakinei buruz berbetan hasi gara. Eta zaborrarekin arazo bat dugula konturatu gara.
Gipuzkoako Aldundiaren proposamenaren kontra egiten duten alderdi politikoek Bizkaian errauskailuan oinarritzen dute hondakinen tratamentua. Eredu guztiz antiekologikoa da, xahutzailea, osasunerako kaltegarria eta gainera ekonomikoki defizitarioa, diru laguntza publikoetatik bizi dena.
Errausketaren eredu hau zirkulu kaltegarri bat da: erretzeko materialak behar dituenez, birziklatzeko politika ausartak oztopatzen ditu.
Bizkaiko Zabalgarbi erraustegia Alonsotegin kokatzen da. Handik ateratzen diren errauts toxikoak Zorrotza auzo bilbotarrean tratatzen dira, eta gero handik Bizkaiko zabortegietara eroaten dira. Azpimarratu beharra dago errauskailutik urtero ateratzen diren 45.000 tona eskoria eta errautsek Bizkaiko zabortegietan amaitzen dutela.... INTRODUCCIÓN


En los últimos años en Euskal Herria ha cobrado una fuerza inusitada e imprevista el debate sobre el tratamiento que damos a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los posibles modelos a seguir.


El intento de la Diputación de Gipuzkoa de dar una salida lo más ecológica posible a esta problemática se ha encontrado con la oposición feroz de partidos políticos y sectores económicos interesados en mantener el modelo incinerador. Esta labor de obstaculización ha provocado  indirectamente que el debate salte las fronteras de Gipuzkoa y empecemos a hablar más intensamente de lo que tenemos en la casa de cada cual.


En Bizkaia esos mismos partidos políticos mantienen una política de gestión centrada en la incineración; un modelo brutalmente antiecológico, despilfarrador, perjudicial para la salud de las poblaciones circundantes e incluso deficitario económicamente sin las imprescindibles subvenciones públicas.


Un modelo incinerador que como pescadilla que se muerde la cola necesita cantidades ingentes de basuras que quemar y por lo tanto se erige como un gran obstáculo para aplicar políticas eficaces de reutilización y reciclaje.

Por lo que respecta a Bizkaia el citado modelo incinerador se estructura alrededor de la planta incineradora de Zabalgarbi en Alonsotegi. Completado con el centro de tratamiento de sus cenizas en el barrio bilbaíno de Zorrotza desde donde se distribuyen a diferentes vertederos de Bizkaia, entre ellas el de Artigas. Hay que remarcar que más de 45.000 toneladas de escorias y cenizas procedentes de la incineración acaban en estos vertederos de Bizkaia todos los años. 

http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2014/12/eguzkiren-proposamena-bizkairako-hiri.html 

lunes, 8 de diciembre de 2014

Hitzaldia: Ukrainaren egoera eta sortutako Herri Errepubliken egoera

Ostiral honetan Antiostiralak-en Ukrainaren egoera eta bertan sortutako herri errepubliken mahai-ingurua izango dugu. Bertan egondako brigadista bat eta EH-Donbass kolektiboko kide bat etorriko dira lehen eskuko informazioarekin, guztion artean ahalik eta eztabaida interesgarriena egin dezagun.

martes, 25 de noviembre de 2014

martes, 18 de noviembre de 2014

ANTIOSTIRALAK: FORMAZIOA, KRITIKOTASUNA ETA EZTABAIDA

Ostiral honetan (azaroak 21) hasita eta ostiralero, arratsaldeko 6etatik aurrera, Antiostiralak ekimena barneratuko du Makala II gaztetxearen eskaintzak. Saio hauen bidez gazteriaren formazioa, kritikotasuna eta parte-hartzea lantzen dituen gunea sortu nahi da. Hori lortzeko, gaur egungo zein iraganeko gai eta gertaera politiko-sozialak jarriko dira mahai gainean, dinamika ezberdinen (bideoak, mahai-inguruak, jolasak...) bidez kolektiboki ahalik eta analisi sakonena gauzatzeko. Besteak beste, feminismoa, memoria historikoa, antifaxismoa, internazionalismoa, teoria politikoak, antikontsumismoa... landuko dira. Momentuz, urte amaiera arteko Antiostiralak-en programazioa beteta dago eta ondoko gaiak jorratuko dira:

 • Azaroak 21: Emakumeen kontrako indarkeria motak. Azaroak 25 Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Iretargirekin elkarlanean.
 • Azaroak 28: Guda Zibila Euskal Herrian eta Barakaldon. Memoria historikoaren berreskurapenerako hitzaldia. Martzelo Álvarez eta Koldo López historialarien parte-hartzearekin.
 • Abenduak 5: Trantsizioa aztergai. Abenduaren 6a espainiar konstituzioaren eguna dela kontuan hartuz. Enrique Kuadra eta Iñaki Urrestarazu 'Udala'-ren ekarpenarekin.
 • Abenduak 12: Ukrainaren egoera eta sortutako Herri Errepublikak aztergai.
 • Abenduak 19: Nola egin aurre kontsumismoari? Gabonen eta beherapenen gertutasunaren aurrean kontzientzia antikontsumista sustatzeko.
 • Abenduak 26: Estatu sozialistak eta ekonomia eraikuntza. 1- Analisi historikoa. 2- Nola izan beharko litzateke etorkizuneko Euskal Errepublika Sozialista?

Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, empezando este viernes 21 de noviembre, la iniciativa Antiostiralak formará parte de la oferta del gaztetxe Makala II. Mediante estas sesiones se intentará impulsar la formación, la actitud crítica y la participación de la juventud. Para conseguirlo, se pondrán encima de la mesa temas y sucesos socio-políticos tanto de actualidad como del pasado, para mediante distintas dinámicas (vídeos, mesas redondas, juegos...) intentar analizarlos colectivamente de la forma más precisa. Entre otros, se trabajarán materias como el feminismo, memoria histórica, antifascismo, internacionalismo, teorías políticas, anticonsumismo... De momento, se ha configurado el programa de Antiostiralak hasta final de año, que se muestra a continuación:
 • 21 de noviembre: Tipos de violencia contra las mujeres. Sabiendo que el 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia hacia la mujer. Con la colaboración de Iretargi.
 • 28 de noviembre: Guerra Civil en Euskal Herria y Barakaldo. Charla para la recuperación de la memoria histórica. Con la participación de los historiadores Martzelo Álvarez y Koldo López.
 • 5 de diciembre: La Transición a debate. Teniendo en cuenta que el 6 de diciembre es el día de la Constitución española. Con la aportación de Enrique Kuadra e Iñaki Urrestarazu 'Udala'.
 • 12 de diciembre: Análisis de la situación de Ucrania y de las Repúblicas Populares constituidas.
 • 19 de diciembre: ¿Cómo hacerle frente al consumismo? Para crear conciencia anticonsumista ante la cercanía de las Navidades y las rebajas.
 • 26 de diciembre: Estado socialista y construcción económica. 1- Análisis histórico. 2- ¿Cómo debería ser la futura República Socialista Vasca?

miércoles, 12 de noviembre de 2014

INDEPENDENTZIA GAUA MAKALA II GAZTETXEAN

Larunbat honetan, azaroak 15, INDEPENDENTZIA GAUA Makala II gaztetxean. Hainbat gauza prestatu ditugu festa animatzeko:

 • Zure bozka emateko hautestontziak.
 • Karaokea. 
 • Edari independentistak.
 • Afaria: pa amb tomàquet eta sandwichak.
 • Kataluniar herrialdeetako senyeren historia.
Horrez gain, 19:00tik aurrera, ping-pong eta twister erraldoiera jolasteko aukera egongo da. Hator aisialdi alternatibo eta autogestionatu batez gozatzera!

GAZTETXETIK ALTERNATIBAK ERAIKIZ!


ERREPRESIOA STOP: PRENTSAURREKOA BARAKAKO JUSTIZIA JAUREGIAN

Ezkerraldeko gazteria antolatuak azkenengo hilabetetan jasaten ari den errepresioaren aurrean, prentsaurreko bat deitu da azaroaren 14an (ostirala) 19:00etan, Barakaldoko Justizia jauregian. Bertan indar errepresiboen praktika ilegalen berri eman eta hauen salaketa egingo da.

ERREPRESIOA STOP! EZKERRALDEKO GAZTERIA TINKO!

La juventud organizada de Ezkerraldea, ha decidido convocar una rueda de prensa con el objetivo de denunciar la represión que viene sufriendo durante los últimos meses. Ésta tendría lugar en el Palacio de Justicia de Barakaldo el 14 de noviembre (viernes) a las 19:00. En la misma, se darán a conocer y se denunciarán las prácticas ilegales llevadas a cabo por las fuerzas represivas.

ERREPRESIOA STOP! EZKERRALDEKO GAZTERIA TINKO!


lunes, 20 de octubre de 2014

GAZTETXETIK ALTERNATIBAK ERAIKIZ: TAILERRAK

Aste honetatik aurrera tailerren eskaintzari hasiera emango diogu Makala II gaztetxean. Asteazkenean autodefentsa tailerra egongo da, gainontzeko tailerrak Azaroan hasiko direlarik. Bestalde, azken orduko aldaketa batzuk egon dira:

 • Pintxo-eztabaiden hasiera Azaroaren 8ra mugitu da.
 • Berbalagun dinamika Urriaren 27an, astelehena, 18:30ean hasiko da, talde bat osatzeko helburuarekin.
 • Tailer eskaintzari monoziklo tailerra gehitu zaio.
 • Astearte honetan 17:00etatik 21:00era Garbiketa Orokor Eguna, tailerrak hasi baino lehen dena txukun-txukun uzteko.
 • Igande honetan ez da asanbladarik egongo.

Gogoratu, apuntatzeko email bat bidali behar duzuela bbarakaldogaztea@gmail.com helbidera zure izen eta telefono zenbakiarekin edo zuzenean Makala II gaztetxetik pasatu eta bertan dagoen orrian apuntatu.

Horrez gain, Makala II-ri aportazioak egiteko, gaztetxearen antolakuntzan parte hartzeko edo/eta Barakaldoko Gazte Asanbladaren parte izateko, igandero 17:30ean Makala II-n egiten den asanbladara gerturatu (igande honetan ez dago asanbladarik).

Jarraian tailer guztiei buruzko informazioa:

Monoziklo tailerra

- Ordutegia:
Astelehenero 19:30 (1:00h 1:30h)

- Iraupena:
4-6 klase, segun klasearen apenak eta jende gehiago sartzen den edo ez.

- Helburuak:
1) Monozikloa ibiltzen ikastea.
2) Monoziklo modalitate guztiak ezagutzea.
3) Bakoitzak gehien gustuko duen modalitatea aurkitzea.
4) Monozikloaren munduan murgiltzea.

- Materialak:
Monoziklo bat lortzeko aukera dutenek monozikloa ekartzea izango litzateke hoberena.
Zenbat eta monoziklo gehiago izan orduan eta aukera gehiago izango ditugu praktikatzeko.
Baina monoziklorik ez baduzu ez zaitez etorri gabe geratu, moldatuko gara.

Informazio gehiago nahi baldin baduzu hemen galdetu: jontxufer@gmail.com
Moniziklistentzako kluba Monociklub.

Defentsa Pertsonala / Defensa Personal


- Ordutegia / Horario : 
Asteazkenero 20.00 etatik 21.00 etara  /     Miercoles de 20.00 a 21.00.

- Iraupena / Duración :
3 hilabete, luzatzeko aukerarekin.      /     3 meses, con posibilidad de alargarse.

- Helburuak / Objetivos :
Erasoetatik defendatzen ikastea.       /     Aprender a defenderse de cualquier ataque.

- Materiala / Material :
Arropa erosoa eta esterilla.            /      Ropa comoda y esterilla.

- Hizkuntza / Idioma :
Erderaz                               /      Castellano


Argazkilaritza tailerra (euskaraz)


-Ordutegia: 
Ostegunero 20:00tatik 21:00tara.

-Iraupena:
8/10 saio (taldearen erritmoaren arabera).

-Helburuak:
1) Kameraren oinarrizko erabilera manuala ikastea.
2) Norbanakoaren gaitasun artistikoetan murgiltzea.
3) Proiektu artistiko bat aurrera eramaten ikastea.
4) Gaztetxea espazio kultural eta artistiko libre bihurtzea.

-Metodologia:
Saio bakoitza bitan banatuta egongo da: parte teorikoa eta parte praktikoa.
1) Teorikoa:
Argazkilaritzaren historia eta joerak aztertuko ditugu eta norbanakoaren grinak eta ikuspegiak hausnartuko ditugu.
2) Praktikoa:
Argazki kameraren oinarrizko funtzionamendua ikasiko dugu eta argazkiak ateratzen praktikak egingo ditugu.

-Materiala:
1) Argazki kamara( Reflex digitala ala analogikoa). KAMARARIK EZ BADUZU EZ ZAITEZ TAILERRERA ETORRI GABE GERATU. GUZTION ARTEAN MOLDATUKO GARA.
2) USB memoria.

Taller de Microinformática (Castellano)


-Horario:
Todos los jueves 18:30-20:00

-Duración:
8/12 sesiones (Dependiendo del ritmo y las necesidades del grupo).

-Objetivos:
1) Conocimiento básico y mantenimiento del entorno gráfico de Sistema Operativo Windows y del Sistema Operativo Libre Linux (SUSE y Ubuntu).
2) Conocimiento básico y mantenimiento de la parte física del ordenador (Hardware).
3) Conocimiento básico de redes de área local.
4) En general, ser capaces por nosotras mismas de perder el miedo a enredar con el entorno gráfico (Windows o Linux), de reparar un ordenador y de saber que comprar en base a nuestras necesidades.

-Metodología:
Cada sesión constará tanto de partes teóricas como prácticas. Pero siempre interactuando directamente con el ordenador. Así intentaremos que los conocimientos se apliquen a nuestros propios PCs. Aunque dispondremos para las prácticas de la parte física de PCs un poco más obsoletos.

-Material:
1) PC portátil (los que dispongais de él), si no tienes, no te quedes sin venir. Ya nos organizaremos de alguna manera ; ) .
2) Memoria USB
3) Cuaderno y bolígrafo (No os asustéis :P)

Pintxo-eztabaidak (euskaraz)

-Ordutegia: 
Bi astean behin, larunbatetan, 12:30tatik 14:00tara.

-Iraupena:
Udako oporrak arte.

-Helburuak:
1) Egunerokotasuna duten gai politikoen eztabaida.
2) Norberaren ideiak defendatzea txandak eta taldeko besteak errespetatuz.
3) Gaztetxea eztabaida politiko osasuntsu baten gune bilakatzea.

-Metodologia:
·         Eztabaidagaiaren aurkezpena.
·         Dinamizatzaileak eta taldeak norbanakoen parte hartzea bermatu eta errespetatuko dute.
·         Pintxoak eta poteak hartzeko aukera egongo da, eztabaida giro lasai batean emateko.

-Materiala:
Garbi eta eztabaidarako prest dagoen burua.