martes, 18 de noviembre de 2014

ANTIOSTIRALAK: FORMAZIOA, KRITIKOTASUNA ETA EZTABAIDA

Ostiral honetan (azaroak 21) hasita eta ostiralero, arratsaldeko 6etatik aurrera, Antiostiralak ekimena barneratuko du Makala II gaztetxearen eskaintzak. Saio hauen bidez gazteriaren formazioa, kritikotasuna eta parte-hartzea lantzen dituen gunea sortu nahi da. Hori lortzeko, gaur egungo zein iraganeko gai eta gertaera politiko-sozialak jarriko dira mahai gainean, dinamika ezberdinen (bideoak, mahai-inguruak, jolasak...) bidez kolektiboki ahalik eta analisi sakonena gauzatzeko. Besteak beste, feminismoa, memoria historikoa, antifaxismoa, internazionalismoa, teoria politikoak, antikontsumismoa... landuko dira. Momentuz, urte amaiera arteko Antiostiralak-en programazioa beteta dago eta ondoko gaiak jorratuko dira:

 • Azaroak 21: Emakumeen kontrako indarkeria motak. Azaroak 25 Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren harira. Iretargirekin elkarlanean.
 • Azaroak 28: Guda Zibila Euskal Herrian eta Barakaldon. Memoria historikoaren berreskurapenerako hitzaldia. Martzelo Álvarez eta Koldo López historialarien parte-hartzearekin.
 • Abenduak 5: Trantsizioa aztergai. Abenduaren 6a espainiar konstituzioaren eguna dela kontuan hartuz. Enrique Kuadra eta Iñaki Urrestarazu 'Udala'-ren ekarpenarekin.
 • Abenduak 12: Ukrainaren egoera eta sortutako Herri Errepublikak aztergai.
 • Abenduak 19: Nola egin aurre kontsumismoari? Gabonen eta beherapenen gertutasunaren aurrean kontzientzia antikontsumista sustatzeko.
 • Abenduak 26: Estatu sozialistak eta ekonomia eraikuntza. 1- Analisi historikoa. 2- Nola izan beharko litzateke etorkizuneko Euskal Errepublika Sozialista?

Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, empezando este viernes 21 de noviembre, la iniciativa Antiostiralak formará parte de la oferta del gaztetxe Makala II. Mediante estas sesiones se intentará impulsar la formación, la actitud crítica y la participación de la juventud. Para conseguirlo, se pondrán encima de la mesa temas y sucesos socio-políticos tanto de actualidad como del pasado, para mediante distintas dinámicas (vídeos, mesas redondas, juegos...) intentar analizarlos colectivamente de la forma más precisa. Entre otros, se trabajarán materias como el feminismo, memoria histórica, antifascismo, internacionalismo, teorías políticas, anticonsumismo... De momento, se ha configurado el programa de Antiostiralak hasta final de año, que se muestra a continuación:
 • 21 de noviembre: Tipos de violencia contra las mujeres. Sabiendo que el 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia hacia la mujer. Con la colaboración de Iretargi.
 • 28 de noviembre: Guerra Civil en Euskal Herria y Barakaldo. Charla para la recuperación de la memoria histórica. Con la participación de los historiadores Martzelo Álvarez y Koldo López.
 • 5 de diciembre: La Transición a debate. Teniendo en cuenta que el 6 de diciembre es el día de la Constitución española. Con la aportación de Enrique Kuadra e Iñaki Urrestarazu 'Udala'.
 • 12 de diciembre: Análisis de la situación de Ucrania y de las Repúblicas Populares constituidas.
 • 19 de diciembre: ¿Cómo hacerle frente al consumismo? Para crear conciencia anticonsumista ante la cercanía de las Navidades y las rebajas.
 • 26 de diciembre: Estado socialista y construcción económica. 1- Análisis histórico. 2- ¿Cómo debería ser la futura República Socialista Vasca?

No hay comentarios:

Publicar un comentario