miércoles, 16 de mayo de 2012

ERREKATXOKO BAILARA: autobide eta txaletak gora, garraio publikoa behera-//-VALLE DEL REGATO: más autovías y chalets, menos transporte público


Bitxia da Barakaldoko azken gune naturalekin gertatzen dena: Instituzio desberdinen artean ez dago inolako arazorik gune berde horien balore naturalak suntsitzen dituzten autobiak, txaletak eta abar eraikitzeko, baina Errekatxora doan autobus bakarrak irauteko gaindiezinezko legezko oztopoak sortzen dira haien artean.

Bizkaiko Foru Aldundiak  (EAJ) Errekatxora doan bus zerbitzua bertan behera uzteko asmoa agertu du, linea hori udal eskuduntza dela argudiatuz. Iragarpen honen arabera badirudi  Udala  eta Aldundia artean komunikaziorik ez dagoela  eta  honetaz gain, Udal Gobernuak (PSOE) isilik jarraitzen du zerbitzu horren jarraipenari inguruko zalantzak handituz.

Errekatxo eta Barakaldoko erdigunea lotzen duen autobusa beharrezkoa da auzo horretan eta Gorostizan bizi diren lagunentzat eta baita ere kiroldegiko erabiltzaileentzat ere. Zerbitzu hori kenduko balute, kaltetutakoak, asko eta asko izango lirateke. Alde batetik, kiroldegiaren erabiltzaileak eta beste aldetik, auzo honetako biztanleak. Izan ere, ibilgailu gehiago egotearen ondorio zuzenak dira; zarata, kea… eta are larriagoa dena ibilgailu pribatua ez daukaten herritarrak guztiz isolatuta geratuko lirateke, oinarrizko garraio publikoa desagertuko litzatekeelako. Azkenik, zonaldea bera ere, ingurugiroaren ikuspegitik serioski kaltetua izango litzateke, ibilgailu pribatuen erabilera handituko litzatekeelako eta honek besteak beste; kutsadura akustikoa, CO2 isurketak ekarriko lituzke. Laburbiltzeko, ingurune hau aisialdirako zonaldea izatetik Barakaldoko beste auzo masifikatu bat izatera pasako litzateke.

Zentzu horretan, herritarrei gogorarazi nahi diegu Udal Gobernuak bultzatutako operazio espekulatiboak Gorostiza eta Errekatxon ehunka luxuzko txalet berri egotea sorrarazi duela eta honen ondorioz, auzo hauek hirigunearekin lotzen dituen bihurgunez beteriko errepidetxoan kotxeen joan etorriak areagotu direla. Honek ingurugiroan daukan eraginari Foru Aldundiak  eraikitako Super-Sur autobiaren eraikuntzarekin eta erabilerarekin batera datozen inpaktuak gehitu behar dizkiogu. Izan ere, autobia berri eta moderno hau ez da beharrezkoa, defizitarioa da eta Argalario, Gorostiza eta Sasiburu ekologikoki izugarri kaltetu eta kaltetzen ditu. Proposamen berri honekin, agintariek zer lortu nahi dute Barakaldon geratzen diren azken gune naturalak betirako suntsitu? Agian, hau da haien helburua izan ere, zonaldeak natura balioak guztiz galdu ezkero hobeto maneiatu dezakete inolako oztopo legalik gabe.

Hala ere, EGUZKI Taldeak pasadizo hau azkenean konponduko denaren esperantza daukagu. EAJ eta PSOEren arteko beste ika-mika bat baino ez dela uste dugu eta azkenean, Errekatxoko bus zerbitzua mantenduko dutela. Aipatu berri ditugun bestelako egitasmoak, askoz garestiagoak eta teknologikoki zailagoak direnak, aurrera eramateko, elkarlanean aritzeko aurkeztu duten prestutasuna oraingoan  ere agertzeko eskatzen diegu.

Amaitzeko, Udal eta Aldundiko Gobernuei dei egiten diegu garraio publikoaren aldeko apustu garbia egiteaz gain geratzen zaizkigun azken gune naturalei babesa emateko eta horretarako beharrezkoa den elkarlanean aritzeko.
 
Barakaldon, 2012ko maiatzaren 15ean

VALLE DEL REGATO: MÁS AUTOVÍAS Y CHALETS, MENOS TRANSPORTE PÚBLICO


Es curioso lo que ocurre con los últimos espacios naturales de Barakaldo: las diferentes instituciones no tienen ningún tipo de problema, para trabajar codo con codo a la hora de destrozar los valores naturales de estas zonas verdes con autovías, chalets etc. pero no consiguen ponerse de acuerdo para mantener el único autobús que va al Regato.

La Diputación Foral de Bizkaia (PNV) ha manifestado su intención de suprimir el servicio de autobús que va hasta el Regato, alegando que esta línea es competencia del ayuntamiento. Este anuncio deja entrever que no hay ningún tipo de comunicación entre la Diputación y el Ayuntamiento y mientras tanto, el Ayuntamiento (PSOE) permanece en silencio, haciendo que aumente la incertidumbre respecto a la continuidad de este servicio.

El autobús que une el Regato con el centro de Barakaldo es necesario tanto para l@s habitantes de este barrio y de Gorostiza como para l@s usuari@s del polideportivo.  Si suprimirían este servicio l@s afectad@ serían muchísimos. Por un lado, l@s usuari@s del polideportivo y por otro lado, l@s vecin@s, ya que el ruido, el humo …son consecuencias directas del aumento de vehículos y lo que es más grave, l@s personas que no dispongan de vehículo propio se quedarían totalmente aisladas, ya que desaparecería el único medio de transporte público. Por último, no debemos olvidar los impactos desde el punto de vista medio ambiental ya que, un aumento en el número de vehículos privados traerá consigo entre otros; contaminación acústica, emisiones de CO2. En resumen, esta zona que l@s habitantes de Barakaldo utilizamos para disfrutar de nuestro tiempo libre se convertirá en un barrio masificado más.

En este sentido, queremos recordar a l@s habitantes de Barakaldo que las operaciones especulativas impulsadas por el Gobierno Municipal han provocado que en el Regato y en Gorostiza haya cientos de chalets de lujo y como consecuencia, ha aumentado el número de usuari@s que utilizan la sinuosa carretera que une el Regato con el centro de nuestro municipio. A losa impactos ambientales de esta acción hay que  sumarle los daños provocados por la Super-Sur. Autovía impulsada por la Diputación Foral y que como ya preveíamos, ha resultado ser deficitaria además de innecesaria y que ha provocado daños irreparables en el Argalario, Gorostiza y en Sasiburu. ¿Qué quieren conseguir l@s dirigentes con esta nueva propuesta? ¿Acabar con nuestros últimos espacios naturales? Quizá sí, ya que si la zona pierde todos sus valores ambientales podrían manejarla sin ningún tipo de impedimento legal.

Aún así, desde EGUZKI tenemos la esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Creemos que se trata de otro rifi-rafe entre el PNV y el PSOE y que finalmente, van a mantener el servicio de autobús del Regato. Así, les pedimos a estos dos agentes que muestren la misma disposición para trabajar en equipo que han mostrado a la hora de llevar a cabo proyectos más caros y complicados.


Para acabar, pedimos tanto al Ayuntamiento como a la Diputación que además de hacer una apuesta clara por el transporte público protejan los últimos espacios naturales de Barakaldo mediante el trabajo en común y la coordinación institucional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario