lunes, 28 de noviembre de 2011

KONTSUMISMOAK KONTSUMITZEN GAITU


KONTSUMISMOAK KONTSUMITZEN GAITU


Kontsumismoaren garai basatiena eta bortitzena hurbiltzen ari zaigu. Urte osoan egiten badute ere, hurrengo asteetan mezu ezberdinekin bonbardatuko gaituzte. Mezu horien helburua zera da, era basatian konsumitu dezagula. Telebistan, irratietan, kaleetan, egunkari zein aldizkarietan, etxeko postontzian... publizitatea non nahi izango dugu, behar faltsuak sortuz. Azken finean gure bizitzak are gehiago merkantilizatu nahi izango dute.

Kontsumismo basatiak gizartea kontsumitzen du maila ugarietan, herritarren maila pertsonaletik hasita:

Kontsumismoak herritarrok kontsumitzen gaitu. Gure bizitza merkantilizatzen du: aisia, kultura, etxebizitza... Sistemak, tresna ezberdinen bidez kontsumismora lotzen gaitu eta, askotan, erosketa horien ondorioz bizitzak hipotekatzen dira.

Kontsumismoak herriak eta hiriak kontsumitzen ditu. Kontsumismo bortitz honen ondorioz, herri zein hirietako aktibitate guztia bertatik atera eta kanpoaldeko merkataritza gune handietara eraman da, Barakaldoko Megapark adibidez. Honen ondorioz, komertzio txikiak itxi dira eta auzo hilak daude, aktibitaterik gabekoak.

Kontsumimoak lan baldintza ez duinak ezartzen ditu eta langileria kontsumitzen du. Kontsumismoaren eraginez, merkatal zentru handiak sortzean, lan baldintza prekarioak handitu dira: jai egunetan zabaltzea, soldata baxuak, ordutegi txarrak, ordu gehiagarriak, zabor kontratuak...

Kontsumismoak emakumeen eskubideak kontsumitzen ditu. Prekarietatearen bidez, emakumeen kasuan nabariagoa baita, eta emakumea objetu bezala erabiliz, jendea erostera erakartzeko.

Kontsumismoak herrialde pobreak eta bertako herritarak kontsumitzen ditu. Enpresa multinazionalek hirugarren munduko herrialdeetako errekurtsoak lapurtzen dituzte eta bertako biztanleria, umeak gehienetan, esplotatua izaten da eta esklabo bihurtzen da.

Kontsumismoak ama lurra kontsumitzen du. Kontsumismo basati hau ama lurra suntsitzen ari da eta errekurtso natural guztiak ustiatzen dira, mugak ezarri gabe. Horren eraginez, natura-guneak desagertzen doaz, planeta gero eta kutsatuagoa dago eta lehengai naturalak xahutzen ari dira.

Ondorio guzti hauek eta beste batzuk dira gaur egungo kontsumismo bortitzak ekarri dizkigunak. Honen aurrean etorkizuna egotea nahi baldin badugu, buelta eman behar diogu egoerari eta oraingo eredu kontsumista suntsitu beharra daukagu, kontsumo eredu berria erakiz: kontsumo arduratsu batean, bidezko eredu sozial batean, ama lurran, munduko herrialde eta gizakion eskubideen errespetuan, komertzio justuan... oinarritutako eredua.

 
EL CONSUMISMO NOS CONSUME


Se nos acerca la época de consumismo más duro y salvaje. A pesar de que lo hacen durante todo el año, en las próximas semanas nos bombardearán con diferentes mensajes. El objetivo de dichos mensajes no es otro que el que consumamos de forma salvaje. En televisión, radios, calles, periódicos y revistas, buzón de casa... encontraremos publicidad en cualquier lugar, creando falsas necesidades. En definitiva, querrán mercantilizar nuestras vidas, todavía más.

El consumismo salvaje consume la sociedad en diversos niveles, empezando por el nivel personal de los ciudadanos:

El consumismo nos consume a los ciudadanos. Mercantiliza nuestra vida: ocio, cultura, vivienda... El sistema nos ata al consumismo mediante distintos medios y, a menudo, se hipotecan vidas tras esas compras.

El consumismo consume pueblos y ciudades. Como consecuencia de este fuerte consumismo la actividad de pueblos y ciudades se ha trasladado a los grandes centros comerciales de las afueras, por ejemplo el Megapark en Barakaldo. A causa de esto, los pequeños comercios se cierran y hay barrios muertos, sin actividad alguna.

El consumismo implanta condiciones de trabajo indignas y consume a la clase obrera. Al crearse grandes centros comerciales a causa del consumismo, han aumentado las condiciones de trabajo precarias: abrir en días festivos, sueldos bajos, horarios desadecuados, horas extra, contratos  basura...

El consumismo consume los derechos de la mujer. Mediante la precariedad, más acusada en el caso de la mujer, y usando a ésta como objeto, con el fin de inducir a la gente a comprar.

El consumismo consume a los países pobres y a sus ciudadanos. Empresas multinacionales roban los recursos de países del tercer mundo y explota y esclaviza a sus habitantes, niños/as en su mayoría.

El consumismo consume a la madre tierra. Este consumismo salvaje está destruyendo a la madre tierra y explota, sin límite alguno, todos los recursos naturales. En consecuencia, desaparecen espacios naturales, el planeta cada vez está más contaminado y las materias primas naturales se están agotando.

Todas estas y muchas más son las consecuencias que nos acarrea el duro consumismo. Frente a esto, si queremos que haya futuro , tenemos que darle la vuelta  a esta situación y derrocar el vigente modelo consumista, creando un nuevo modelo de consumo sustentado en: un consumo responsable, un modelo social justo, la madre tierra, el respeto de los derechos de todos los países y seres humanos del mundo, el comercio justo...


2 comentarios:

 1. Bai egia borobila da kontsumismoa oso kaltegarria dela...

  baina benetan uste duzue erantzuna beste kontsumo eredu bat sortzean dagoela? "Comercio justo" etiketako produktuak erosi eta listo, kontzientzia garbia izanda joan etxera?

  Kontsumoa gure gizarte ereduaren ardats garrantzitsuena da, ekoizpenarekin batera, eta hauen aurka gaudenok sistemaren aurkako kritika errotik egin behar dugu... Kapitalismoa bizirik dagoen bitartean ez da kontsumo arduradun eta justurik egongo.

  ResponderEliminar
 2. Argi ta garbi dago esaten duzuna egitera mugatzen bagara partze bat baino ez dela eta sistemaren kontra joan behar dela.

  Baina kontsumismoa sistemaren zutabe bat da esaten duzun bezala, eta horren kontra joan behar da: prekarietatea, espekulazioarekin... bezala. Eta argi dago eraiki nahi dugun sistema berri horretan kontsumo sistema berria eduki behar izango dugula.

  Eta kontsumo eredu hori eraikitzen joan gaitezke, ahaztu gabe sistema kolpatzeaz: "komertzio justo" hori aukera bat izan daiteke, trukea beste aukera da, produktuak produktore zein baserritarrei erostea zuzenean bitartekoak alde batean utziz... argi dago hau ez dela helburua bitartekoak baizik sistema botatzeko

  ResponderEliminar